Videos

Gamle video opptak

Denne siden er under oppbygging
Jeg var tidlig ute med å bruke video. Vi hadde da et par kameraer, hvor man hadde selve opptageren i en bag på ryggen .
Laget også mitt eget redigeringsutstyr, som var “high tech” den gangen,,,,,,
Her er noen av filmene funnet frem igjen og er digitalisert