On Tour

2013

In 2013 we did our longest trip ever.
We shipped the 1959 Messerschmitt to New York and run the car to San Francisco
Here is a blog from the trip.
I 2013 tok vi til nå vår lengste reise.
Vi sendte 59 Messerschmitten til NewYork  og kjørte bilen helt til San Francisco
Her er bloggen som ble til under reisen